Sự khác nhau giữa eventually và finally trong Tiếng Anh

"Eventually" và "finally" cả hai là từ chỉ thời gian, nhưng có một sự khác biệt nhẹ giữa chúng."Eventually" có nghĩa là sau một thời gian dài, hoặc sau một số bước, một sự việc sẽ xảy ra. "Eventually" thường được sử dụng để diễn tả một kết quả hoặc một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng không rõ khi nào đó sẽ xảy ra."Finally" có nghĩa là cuối cùng, hoặc sau một số thời gian hoặc bước, một sự việc đã xảy ra. "Finally" thường được sử dụng để diễn tả một sự việc đã xảy ra hoặc một kết quả đã đạt được, và đưa ra ý niệm rằng đó là một sự việc mà người nói đã mong chờ hoặc đợi đợi mãi.Kết luận, "eventually" và "finally" cả hai đều có nghĩa là một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai hoặc đã xảy ra, nhưng "eventually" diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai chưa rõ, trong khi "finally" diễn tả một sự việc đã xảy ra hoặc một kết quả đã xảy ra.Một số câu ví dụ về "Eventually" và "finally"
  • "I will eventually finish my work" - "Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình sau một thời gian dài"

  • "Finally, the rain stopped" - "Cuối cùng, mưa dừng lại"

  • "She eventually found the solution to the problem" - "Cô ấy cuối cùng tìm ra giải pháp cho vấn đề"

  • "We finally reached our destination after a long journey" - "Chúng ta cuối cùng đến đích sau một chuyến đi dài"


Tin cùng lĩnh vực