Cách sử dụng cấu trúc Not Only dạng đảo ngữ
Tất cả các ngôn ngữ đều có ngữ pháp, và mỗi ngôn ngữ có ngữ pháp riêng. Một số người nghĩ rằng ngữ pháp tiếng Anh đúng chỉ quan trọng đối với giáo viên và không thực sự quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Điều này chắc chắn không đúng. Ngữ pháp, bất kể của ngôn ngữ nào, cũng là nền tảng để giao tiếp. Một trong số những mục ngữ pháp phổ biến với người học tiếng Anh là: cấu trúc not only but alsoBên cạnh cách dùng phổ biến, Not only còn được sử dụng ở trình độ cao hơn đó là trong câu đảo ngữ. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Not only nhé, và cụ thể hơn là về Cách sử dụng cấu trúc Not Only dạng đảo ngữ.
 1. Đảo ngữ Not Only với động từ khuyết thiếu Có thể chúng ta đã biết hoặc chưa thì Not only có nghĩa là: không chỉ. Để hiểu được cách sử dụng Not Only dạng đảo ngữ với động từ khuyết thiếu, trước tiên ta cần biết được rằng đảo ngữ là gì và động từ khuyết thiếu là gì.  

 • Trong ngữ pháp tiếng Anh, đảo ngữ được cho là sự đảo ngược trật tự từ thông thường, đặc biệt là vị trí của động từ trước chủ ngữ (đảo ngược chủ ngữ-động từ).

 

 • Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là một loại động từ đặc biệt được sử dụng cùng với các động từ khác để chỉ tính khả thi, nghĩa vụ và khả năng. Ví dụ như: can (có thể), could (có thể), should (nên), would (sẽ), may (có thể), will (sẽ), shall (sẽ), might (có thể) and must (phải).

 Đảo ngữ Not Only với động từ khuyết thiếu tức là trong câu (hoặc mệnh đề) có chứa Not Only, chứa động từ khuyết thiếu, quan trọng không kém là việc động từ khuyết thiếu sẽ được đảo. Cách sử dụng cấu trúc Not only dạng đảo ngữ với động từ khuyết thiếu là: 

 Not only + động từ khuyết thiếu + S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ).


 Ví dụ: 

 • Câu bình thường: I think that you should not only prepare well for the next presentation since it accounts for 50% out of the total score of this subject, but you should also pay attention to your outfit on presentation day.
 • Câu đảo ngữ: I think that not only should you prepare well for the next presentation since it accounts for 50% out of the total score of this subject, but you should also pay attention to your outfit on presentation day.
 • Ý nghĩa: Tôi nghĩ rằng bạn không chỉ nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thuyết trình tiếp theo vì nó chiếm 50% tổng số điểm của môn này mà bạn cũng nên chú ý đến trang phục của mình trong ngày thuyết trình.

 

 • Câu bình thường: Next summer, Henry must not only complete his homework, but he also has to take care of his younger sister when his parents are at work.
 • Câu đảo ngữ: Next summer, not only must Henry complete his homework, but he also has to take care of his younger sister when his parents are at work.
 • Ý nghĩa: Mùa hè tới, Henry không chỉ phải hoàn thành bài tập về nhà mà còn phải chăm sóc em gái khi bố mẹ đi làm. cấu trúc not only Hình ảnh minh hoạ cho Cách sử dụng cấu trúc Not Only dạng đảo ngữ  2. Đảo ngữ Not Only với động từ Tobe Động từ To be là những động từ mang nghĩa: thì, là, ở. Cách sử dụng cấu trúc Not only dạng đảo ngữ với động từ To be là:


Not only + to be + S (chủ ngữ) + O (tân ngữ)
Ví dụ: 

 • Câu bình thường: My mom is not only an English teacher, but she is also a very good cook. I enjoy eating every dish that she makes.
 • Câu đảo ngữ: Not only is mom an English teacher, but she is also a very good cook. I enjoy eating every dish that she makes.
 • Ý nghĩa: Mẹ tôi không chỉ là một giáo viên dạy tiếng Anh mà còn là một người nấu ăn rất ngon. Tôi thích ăn mọi món ăn mà bà ấy làm.

 

 • Câu bình thường: The hotel we stayed last vacation was not only a reasonably-priced one but it also provided us with decent services.
 • Câu đảo ngữ: Not only was the hotel we stayed last vacation a reasonably-priced one but it also provided us with decent services.
 • Ý nghĩa: Khách sạn chúng tôi ở trong kỳ nghỉ trước không chỉ là một khách sạn có giá cả hợp lý mà nó còn cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ tốt. cấu trúc not only Hình ảnh minh hoạ cho Cách sử dụng cấu trúc Not Only dạng đảo ngữ  3. Đảo ngữ Not Only với động từ thường Động từ thường là những từ biểu thị hành động bên ngoài (chạy, nhảy, làm việc) và bên trong (yêu, suy nghĩ, cân nhắc). Cách sử dụng cấu trúc Not only dạng đảo ngữ với động từ thường là:

 Not only + trợ động từ + S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)


 Ví dụ: 

 • Câu bình thường: She not only saw one of her classmates cheating in the exam, but she also reported that dishonesty to the proctor.
 • Câu đảo ngữ: Not only did she see one of her classmates cheating in the exam, but she also reported that dishonesty to the proctor.
 • Ý nghĩa: Cô ấy không chỉ nhìn thấy một trong những bạn cùng lớp của mình gian lận trong kỳ thi, mà cô ấy còn báo cáo sự thiếu trung thực đó với giám thị.

 

 • Câu bình thường: Zoey will not only play table tennis next summer break, but she has also planned to take up yoga.
 • Câu đảo ngữ: Not only will Zoey play table tennis next summer break, but she has also planned to take up yoga.
 • Ý nghĩa: Zoey không chỉ chơi bóng bàn vào kỳ nghỉ hè tới mà cô ấy còn lên kế hoạch tập yoga nữa. cấu trúc not only Hình ảnh minh hoạ cho Cách sử dụng cấu trúc Not Only dạng đảo ngữBài học về Cách sử dụng cấu trúc Not Only dạng đảo ngữ chắc hẳn đã mang đến một cái nhìn toàn diện hơn về phạm trù ngữ pháp đảo ngữ. Hy vọng rằng nó giúp ích được thật nhiều cho bạn đọc trong quá trình chinh phục tiếng Anh của mình. Hãy theo dõi Studytienganh để cập nhật thêm những bài học thú vị và bổ ích, mở mang tầm hiểu biết của mình nha. Studytienganh xin cảm ơn!


Tin cùng lĩnh vực