Sau Would you like + gì (Noun or Verb) trong Tiếng Anh

Sau would you like thường sử dụng 2 cấu trúc dưới đây. Cùng tudiencau tham khảo nhé.WOULD YOU LIKE + N (DANH TỪ)
 • Cấu trúc "Would you like + N (Danh từ)" được sử dụng để đề nghị hoặc hỏi xem người nghe có muốn làm hoặc nhận điều gì đó không. Would you like + gì ?Would you like + gì ?Cụ thể, "Would you like" là một câu hỏi nhẹ nhàng, lịch sự và dùng để đề nghị cho ai đó một lựa chọn. Và N (Danh từ) được sử dụng để đề xuất điều gì đó mà người nói nghĩ rằng người nghe có thể quan tâm hoặc muốn làm.Ví dụ:

 • Would you like a cup of coffee?
 • (Bạn có muốn một ly cà phê không?)
 • Would you like some help with that?
 • (Bạn cần giúp đỡ gì không?)
 • Would you like a piece of cake?
 • (Bạn có muốn một miếng bánh không?)

 Chú ý: Trong cấu trúc này, danh từ thường là động từ nguyên mẫu hoặc danh từ không đếm được.WOULD YOU LIKE + TO + V (Động từ)
 • Cấu trúc "Would you like + to verb" được sử dụng để đề nghị hoặc hỏi xem người nghe có muốn làm hoặc nhận điều gì đó không.Cụ thể, "Would you like" là một câu hỏi nhẹ nhàng, lịch sự và dùng để đề nghị cho ai đó một lựa chọn. Và "to verb" được sử dụng để đề xuất một hành động mà người nói nghĩ rằng người nghe có thể quan tâm hoặc muốn làm.Ví dụ:

 • Would you like to join us for dinner tonight? (Bạn có muốn cùng chúng tôi đi ăn tối tối nay không?)
 • Would you like to watch a movie with me? (Bạn có muốn xem một bộ phim với tôi không?)
 • Would you like to go for a walk in the park? (Bạn có muốn đi dạo trong công viên không?)
 • Would you like to learn how to cook this dish? (Bạn có muốn học cách nấu món ăn này không?)

Lưu ý: Động từ sau would you like thường dùng động từ nguyên mẫu. Cấu trúc này thường được sử dụng trong các tình huống đề nghị, mời mọc hoặc đề xuất cho người nghe tham gia vào một hoạt động hoặc sự kiện. Một số câu ví dụ về would you like + gì ?
 1. Would you like some coffee with your breakfast? - Bạn có muốn uống cà phê kèm với bữa sáng không?

 2. Would you like to join us for dinner tonight? - Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi ăn tối tối nay không?

 3. Would you like to go to the movies with me? - Bạn có muốn đi xem phim cùng tôi không?

 4. Would you like me to show you how to do it? - Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách làm không?

 5. Would you like to take a break and have some tea? - Bạn có muốn nghỉ ngơi và uống trà không?

 6. Would you like to try this new restaurant with me? - Bạn có muốn đi thử nhà hàng mới này với tôi không?

 7. Would you like me to pick you up from the airport? - Bạn có muốn tôi đón bạn từ sân bay không?

 8. Would you like to go for a walk in the park? - Bạn có muốn đi dạo trong công viên không?

 9. Would you like me to order you a pizza for lunch? - Bạn có muốn tôi đặt cho bạn một chiếc pizza cho bữa trưa không?

 10. Would you like to come to my party next weekend? - Bạn có muốn đến dự tiệc của tôi vào cuối tuần tới không? 


Tin cùng lĩnh vực