Khi nào dùng Whom, cách sử dụng Whom hay Who trong Tiếng Anh

Để sử dụng "whom" một cách chính xác trong tiếng Anh, bạn cần hiểu rõ cách dùng của từ này. "Whom" thường được sử dụng để hỏi về người làm tân ngữ (object) trong câu. Nó thường được sử dụng sau các giới từ như "to", "from", "for", "with" v.v.Ví dụ:
  • To whom did you give the book? (Bạn đã tặng quyển sách cho ai?)

  • From whom did you receive the letter? (Bạn nhận được thư từ ai?)

  • For whom are you buying the gift? (Bạn đang mua quà tặng cho ai?)

  • With whom are you going to the party? (Bạn đi đến tiệc cùng với ai?)Ở những ví dụ trên, "whom" được sử dụng để hỏi về người làm tân ngữ trong câu, và thường đứng sau giới từ. Trong tiếng Anh hiện đại, "who" thường được sử dụng thay cho "whom" trong các trường hợp như trên, tuy nhiên, sử dụng "whom" sẽ cho câu phát âm chuyên nghiệp hơn.Ngoài ra, khi "whom" được sử dụng như một đại từ tân ngữ trong một câu khẳng định, nó sẽ thường đứng sau động từ.Ví dụ:
  • The man whom I met yesterday is a doctor. (Người đàn ông mà tôi gặp hôm qua là một bác sĩ.)Trong ví dụ trên, "whom" được sử dụng như một đại từ tân ngữ, và đứng sau động từ "met".Ngoài ra, "whom" cũng có thể được sử dụng để đưa ra câu nghi vấn tương tự như "who", nhưng để hỏi về người làm tân ngữ trong câu.Ví dụ:
  • Whom did you see at the party? (Bạn đã gặp ai tại buổi tiệc?)

  • Whom did the teacher call on in class? (Giáo viên đã gọi ai trong lớp học?)Tóm lại, "whom" thường được sử dụng để hỏi về người làm tân ngữ trong câu, thường đứng sau giới từ hoặc sau động từ. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ hiện đại, người ta thường sử dụng "who" thay cho "whom" để đơn giản hóa câu và tránh gây khó khăn cho người nghe.Whom sử dụng khi nàoCách sử dụng WHOM và WHO   


Tin cùng lĩnh vực