giây

Steal This 100K Dollars Diamond, You Keep It
Ăn cắp viên kim cương trăm nghìn đô la này và bạn giữ nó


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường