giây

I Ate 100K Golden Ice Cream
Tôi đã ăn kem vàng trị giá 100.000 đô la


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường