giây

11 Ways to Fill Your Notebooks
11 cách để ghi chép sổ tay


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường