giây

I Put 100 Million Orbeez In My Friend's Backyard
Tôi để 100 triệu hạt nở ở sân sau của bạn tôi


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường