giây

10 Ways to Reduce Waste | Zero Waste for Beginners
10 cách để giảm thiểu rác thải | Không rác thải cho người mới bắt đầu


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường