giây

5 Signs That Tell You’re Not Upper-class!
5 dấu hiệu cho thấy bạn không thuộc tầng lớp thượng lưu!


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường