giây

These Shoes Are NOT Classy!
Những đôi giày này KHÔNG sang trọng đâu!


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường