giây

10 Things That Tell You Have Class
10 điều cho biết bạn có đẳng cấp


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường