giây

How Is Your Phone Changing You?
Điện thoại khiến bạn thay đổi như thế nào?


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường