giây

Day in the Life of a Japanese Politician
Một ngày của chính trị gia Nhật Bản


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường