Tìm hiểu về công thức Although trong tiếng Anh
Cấu trúc Although có lẽ không phải là cấu trúc quá xa lạ với mỗi người học tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thành thạo trong việc sử dụng cấu trúc này. Vậy, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về công thức Although trong tiếng Anh nhé!
 1. Định nghĩa Although Although, với cách phát âm là /ɔːlˈðəʊ/, là một liên từ trong tiếng Anh.  công thức although ( Công thức Although trong tiếng Anh)  Ý nghĩa: Ý nghĩa 1: thể hiện ý nghĩa mặc dù thực tế là… Ví dụ: 

 • Mary always walks home by herself, although she knew that it was so dangerous.
 • Mary luôn tự đi bộ về nhà, mặc dù cô biết rằng điều đó rất nguy hiểm.
 • Nam decided to go, although I begged him not to.
 • Nam quyết định đi, mặc dù tôi van xin anh ấy không làm.

 Ý nghĩa 2: thể hiện sự đổi lập, với nghĩa là nhưng… Ví dụ: 

 • Mina'll be coming tonight, although I don't know exactly when.
 • Mina sẽ đến vào tối nay, nhưng tôi không biết chính xác khi nào.
 • Mysteriously, the light came on, although no one in the room was near the switch.
 • Thật bí ẩn, đèn bật sáng, mặc dù không có ai trong phòng ở gần công tắc.

 2. Cách dùng của Although Cả Although và though đều có cách dùng tương đương và đều mang nghĩa là ‘mặc dù, bất chấp sự thật là…’. Tuy nhiên, hai liên từ trên đều chỉ là những liên từ phụ thuộc. Nghĩa là những mệnh đề đi sau chúng là những mệnh đề phụ thuộc, cần một mệnh đề chính để có thể hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa.  Đôi khi, sử dụng Even Though để tăng tính nhấn mạnh. 2.1. Although/ Though với mệnh đề thường:  Đây là cách sử dụng thông thường của Although/ Though. Trong trường hợp này, Although/ Though có thể đứng ở vị trí đầu câu hoặc ở vị trí giữa câu sau dấu ‘,’. Khi đứng ở đầu câu, Although/ Though giúp tăng tính trang trọng cho câu. Khi đứng ở giữa câu, Although/ Though có tác dụng nhấn mạnh sự tương phản giữa hai vế câu. Ví dụ: 

 • Although/ Though it was rainy, we put on our jackets and went out for a walk.
 • Mặc dù trời mưa, chúng tôi mặc áo khoác và ra ngoài đi dạo.

 2.2. Although/ Though với mệnh đề V-ing:  Trong các tình huống trang trọng, chúng ta có thể sử dụng Although/ Though với mệnh đề V-ing. Ví dụ: 

 • [The teacher is talking about his student] Minh, although working harder this term, still needs to put more work into literature.
 • [Giáo viên đang nói về học sinh của mình] Minh, mặc dù làm việc chăm chỉ hơn trong học kỳ này, nhưng vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn vào môn văn.
 • [The doctor talking about his patient] This patient, though getting stronger, is still not well enough to come off her medication.
 • [Bác sĩ nói về bệnh nhân của mình] Bệnh nhân này, mặc dù đã khỏe hơn, nhưng vẫn không đủ sức khỏe để bỏ thuốc.

 2.3. Although/ Though với mệnh đề rút gọn: Trong cách nói hoặc viết trang trọng, chúng ta có thể sử dụng Although/ Though để đề cập một mệnh đề rút gọn không có động từ. Ví dụ: 

 • John, although very interested, didn't show any emotion when Lily invited him to go for a walk.
 • John, mặc dù rất thích thú, nhưng không hề biểu lộ cảm xúc khi Lily mời anh đi dạo.
 • Although more expensive, the new model is safer and more efficient.
 • Mặc dù đắt hơn, mô hình mới an toàn hơn và hiệu quả hơn.

 2.4. Although/ Though mang nghĩa tương đương với But Khi mệnh đề Although/ Though đứng sau mệnh đề chính, nó cũng có thể có nghĩa là ‘nhưng cũng đúng là…’. Ví dụ: 

 • Jasmine is coming to stay next month although I'm not sure what day she is coming.
 • Jasmine sẽ ở lại vào tháng tới nhưng tôi không chắc cô ấy sẽ đến vào ngày nào.
 • We didn’t make any profit although none of us knows why.
 • Chúng tôi không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào nhưng không ai trong chúng tôi biết lý do tại sao.

 3. Phân biệt Although với một số ngữ pháp tương đương Despite và In Spite Of có cách dùng tương đương với Although, đều thể hiện ý nghĩa là mặc dù sự thật là…, bất chấp sự thật là… Vậy cách để phân biệt ba cấu trúc này như thế nào?  công thức althpugh (Phân biệt các cấu trúc Although - Despite - In Spite Of)  
ALTHOUGHDESPITE/ IN SPITE OFTheo sau là mệnh đề.Ví dụ:

 • At 95 she's still quite active, although she walks with the aid of a stick.
 • Ở tuổi 95, bà ấy vẫn khá năng động, mặc dù bà ấy phải di chuyển với sự hỗ trợ của một cây gậy.
 • Although many countries are planning to privatise, there has still been little research about the effects of water privatisation.
 • Mặc dù nhiều quốc gia đang có kế hoạch tư nhân hóa, vẫn có rất ít nghiên cứu về tác động của tư nhân hóa nước.

Theo sau là V-ing/ Noun/ Phrase.Ví dụ:

 • Despite repeated assurances that this product is very safe, many people have stopped buying it.
 • Mặc dù nhiều lần đảm bảo rằng sản phẩm này rất an toàn, nhưng nhiều người đã ngừng mua nó.
 • Jessica's been unfaithful to Johnny three times, but he still loves her in spite of everything.
 • Jessica đã ba lần lừa dối Johnny, nhưng anh ấy vẫn yêu cô ấy bất chấp mọi thứ.


 Trên đây là toàn bộ những thông tin và kiến thức hữu ích công thức Athough trong tiếng Anh mà chúng tôi đã tìm và tổng hợp đến cho các bạn. Mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn trên con đường học tiếng Anh sau này. Chúc các bạn học tập vui vẻ và mãi yêu thích tiếng Anh. 


Tin cùng lĩnh vực