Suggest trong tiếng Anh là gì và cấu trúc Suggest


Có lẽ cấu trúc Suggest đã không còn quá xa lạ đối với người học tiếng Anh. Đây là một cấu trúc quen thuộc và được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta quên hoặc không hiểu rõ về cách dùng của cấu trúc này trong tiếng Anh. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Suggest trong tiếng Anh là gì và cấu trúc Suggest.  
1. Định nghĩa và cách dùng của Suggest trong tiếng Anh Định nghĩa : Suggest, với cách phát âm /səˈdʒest/, là một động từ có nghĩa là đề xuất, gợi ý, đề nghị.  cấu trúc suggest (ảnh minh họa cho Suggest trong tiếng Anh)  Cách dùng - Được dùng để đề cập đến một ý tưởng, kế hoạch khả thi hoặc hành động để người khác xem xét. Ví dụ: 

 • I suggested a Japanese restaurant near our school for Lan's birthday party.
 • Tớ đề xuất một nhà hàng Nhật Bản gần trường học của bọn mình để tổ chức bữa tiệc sinh nhật của Lan.

 - Truyền đạt hoặc thể hiện một ý tưởng hoặc một cảm xúc mà không nói rõ trực tiếp hoặc đưa ra bằng chứng xác thực. Ví dụ: 

 • There's no absolute proof, but all the evidence suggests that Mark's guilty.
 • Không có bằng chứng tuyệt đối, nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy Mark có tội.

 2. Cấu trúc Suggest thường gặp Thông thường, cấu trúc Suggest được sử dụng ở 4 dạng chính.  cấu trúc suggest (Các cấu trúc Suggest thường gặp)  2.1. Suggest + Noun/ Noun Phrase: đề xuất, gợi ý cái gì Trong trường hợp này danh từ/ cụm danh từ đứng sau đóng vai trò là tân ngữ của động từ Suggest. Nếu muốn đề cập đến người tiếp nhận sự gợi ý, đề xuất, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc Suggest + Noun/ Noun Phrase + Somebody… Ví dụ: 

 • My IELTS teacher suggested an exam I could take at the end of the month.
 • Giáo viên IELTS của tôi đã đề xuất một kỳ thi mà tôi có thể thực hiện vào cuối tháng.
 • Can you suggest a good  Korean restaurant in this part of town?
 • Bạn có thể gợi ý một nhà hàng Hàn Quốc ngon ở khu vực này của thị trấn không?

 2.2. Suggest + that- clause: Gợi ý, đề xuất ai đó làm gì Khi đề xuất một hành động với ai đó, rằng ai đó nên làm gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Suggest + that - clause. Trong các tình huống không trang trọng, chúng ta có thể bỏ ‘that’. Trường hợp Suggest thì quá khứ, chúng ta sử dụng mệnh đề thêm Should. Ví dụ: 

 • I suggest  you leave here around five o’clock. The traffic gets very bad from about 5.30 onwards.
 • Tôi khuyên bạn nên rời khỏi đây vào khoảng lúc năm giờ. Giao thông sẽ trở nên rất tồi tệ từ khoảng 5h30 trở đi.
 • The doctor suggested that Irene should reduce her working hours and take more exercise.
 • Bác sĩ đề nghị Irene nên giảm giờ làm việc và tập thể dục nhiều hơn.

 2.3. Suggest + - ing form of Verb Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Suggest với dạng -ing của động từ khi đề cập đến một hành động nhưng không đề cập đến người sẽ thực hiện hành động đó, vì hành động đó được hiểu theo ngữ cảnh. Ví dụ: 

 • Johnny suggested travelling together for safety, because the area was so dangerous.
 • Johnny đề nghị đi du lịch cùng nhau cho an toàn, vì khu vực này rất nguy hiểm.

 2.4. Suggest + wh - question word (Suggest + Từ để hỏi) Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Suggest với các từ để hỏi như là How, When, Where, What… với nghĩa là gợi ý làm như thế nào, gợi ý ở đâu, khi nào, cái gì… Ví dụ: 

 • Could you suggest where I might be able to buy a nice dress for my mom?
 • Cậu có thể gợi ý cho tớ một nơi mà tớ có thể mua một chiếc váy đẹp cho mẹ tớ không?
 • Can anyone suggest how we might attract more participants to our next event?
 • Có ai có thể đề xuất cách chúng ta có thể thu hút nhiều người tham gia hơn vào sự kiện tiếp theo của chúng ta không?

 Lưu ý: Không sử dụng Suggest + Tân ngữ gián tiếp + to-inf khi muốn đề xuất một hành động cho ai đó. Và không thể sử dụng cấu trúc Suggest + to-inf. 3. Phân biệt Suggest với một số ngữ pháp tương đương Đôi khi, chúng ta vẫn nhầm lẫn cách sử dụng của Suggest với hai ngữ pháp tương đương khác là Advise và Recommend. Cả ba ngữ pháp này đều được sử dụng với ý nghĩa là đề xuất, đưa ra lời khuyên cho một ai đó. Tuy nhiên vẫn có một số điểm khác biệt như sau.  cấu trúc suggest (Phân biệt Suggest - Advise - Recommend)  SUGGESTADVISERECOMMENDSuggest + Noun/Noun PhraseSuggest + that - clauseSuggest + - ing form of VerbSuggest + wh - question wordsAdvise + to V - infAdvise + (Somebody) + on SomethingRecommend + Noun/Noun PhraseRecommend + - ing form of VerbRecommend + that - clauseĐược sử dụng để đề xuất một việc mà người nghe nên xem xét, có thể sử dụng trong tình huống thân mật. Và người đưa ra lời khuyên không cần có kiến thức chuyên môn.Được sử dụng để đưa ra lời khuyên, trong đó người khuyên thường là người có chuyên môn trong lĩnh vực nào đó, hoặc là người có kinh nghiệm hoặc quyền lực.Được sử dụng để nêu ý kiến, suy nghĩ về một việc mà ai đó nên làm, được sử dụng rộng rãi. Người đưa ra lời khuyên không cần có kiến thức chuyên môn hay kinh nghiệm liên quan.
 Trên đây là toàn bộ những thông tin và kiến thức hữu ích về Suggest trong tiếng Anh là gì và cấu trúc Suggest mà chúng tôi đã tìm và tổng hợp đến cho các bạn. Mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn trên con đường học tiếng Anh sau này. Chúc các bạn học tập vui vẻ và mãi yêu thích tiếng Anh. 


Tin cùng lĩnh vực