Từ Điển Câu

Từ điển được tổng hợp từ hơn 10.000.000 cặp câu hội thoại trong phim.
Đổi qua "từ điển Anh - Việt" nếu muốn search cụm từ "Tiếng Anh"


Minh Hiệp - Lập trình viên
"Làm việc ở công ty có nhiều đồng nghiệp nước ngoài. Tudiencau đã giúp tôi rất nhiều trong giao tiếp với họ."


Juni Nguyễn - Sinh viên
"Học từng cặp câu ở tudiencau đã giúp em nhớ nhanh những hội thoại bằng tiếng anh."


Y Mười - Họa sĩ
"Là họa sĩ nhưng mình cũng rất muốn học tiếng anh để giao tiếp với người nước ngoài. Cảm ơn tudiencau."

Tra hơn 10.000.000 cặp câu Anh - Việt

Không cần chuyển tab hay mất thời gian lật giở từ điển giấy. Nghĩa từ hiện thị ngay trong khu vực đọc, tra được nhiều từ hơn, dễ dàng hơn

Tra hơn 10.000.000 cặp câu Anh - Việt

Không cần chuyển tab hay mất thời gian lật giở từ điển giấy. Nghĩa từ hiện thị ngay trong khu vực đọc, tra được nhiều từ hơn, dễ dàng hơn

}}